ס

הקיפ וּ ס . ס ז ס ם ס ס שׁ ס ס פּ כּתב וּ ס . צבע וּ רק ס . מה שׁ וֹמעים בּהתחלת המלה ? כּתב וּ . מה יוֹצא ד ֹפן ? הקיפ וּ .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית