ה

הקיפ וּ ה . ה ח ה ר ה ה ק ה ד ה כּתב וּ ה . מה שׁ וֹמעים בּהתחלת המלה ? כּתב וּ . מה שׁ וֹנה ? מצא וּ והקיפ וּ .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית