הקיפ וּ פּ . פּ פּ ט ב פּ ט פּ פּ כ פּ כּתב וּ פּ . צבע וּ רק פּ כּמ וֹ בּדוּגמה . מה מתחיל בּ - פּ ? מה מתחיל בּ - בּ ? כּתב וּ .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית