ח

מה מתאים לציוּר ? הקיפ וּ . איל וּ צלילים שׁ וֹמעים בּמלה ? בּחר וּ והקיפ וּ . מה שׁ וֹמעים בּהתחלת המלה וּמה שׁ וֹמעים בּסוֹף המלה ? כּתב וּ . צבע וּ עגוּלים כּמספּר הצלילים בּכל מלה . מה שׁ וֹמעים בּהתחלת המלה ? גזר וּ והדבּיק וּ כּל ציוּר בּמקוֹם המתאים . מה רוֹאים בּציוּר ? אמר וּ בּקוֹל והקשׁיב וּ לצלילים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית