מה יוֹצא ד ֹפן ? הקיפ וּ ( י שׁ יוֹתר מת שׁ וּבה אחת נכוֹנה ) . מה נגמר בּ ... ? גזר וּ והדבּיק וּ כּל ציוּר בּמקוֹם המתאים . הקיפ וּ שׁ . שׁ ר ע שׁ שׁ ת שׁ ע שׁ כּתב וּ שׁ .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית