ל

הקיפ וּ ל . ל מ ל ל ד בּ ל נ ל ל כּתב וּ ל . צבע וּ רק ל כּמ וֹ בּדוּגמה איפ ֹה שׁ וֹמעים ל ? כּתב וּ .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית