י

הקיפ וּ י . י ו י ו ר י ו ר י כּתב וּ י . מה מתחיל בּ - י ? הדבּיק וּ . מה שׁ וֹמעים בּהתחלת המלה וּמה שׁ וֹמעים בּסוֹף המלה ? כּתב וּ . צבע וּ עגוּלים כּמספּר הצלילים בּכל מלה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית