א

הקיפ וּ א . א א צ מ בּ א מ צ א א כּתב וּ א . מצא וּ 10 א וצבע וּ . מה מתחיל בּ - א ? הדבּיק וּ . צבע וּ רק את הדברים שׁשׁ וֹמעים בּהם א .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית