ק

הקיפ וּ ק . ק ק ה ר ק ר ח ק ה כּתב וּ ק . מה מתחיל בּ - ק ? כּתב וּ . כּתב וּ אוֹת ראשׁוֹנׇה . כּתב וּ אוֹת אחרוֹנׇה . צבע וּ עגוּלים כּמספּר הצלילים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית