הקיפ וּ בּ . בּ כ בּ פ בּ פ נ בּ בּ כּתב וּ בּ . מה מתחיל בּ - בּ ? הדבּיק וּ . בּ  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית