מ

הקיפ וּ מ . מ צ מ מ א צ ע מ מ כּתב וּ מ . מצא וּ 10 מ וצבע וּ . מה מתחיל בּ - מ ? הדבּיק וּ .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית