הילד מבק שׁ ארטיק . מה הדוֹד שׂמחה קוֹנה ל וֹ ? הקיפ וּ את הציוּר המתאים . לפי סוֹף השׁיר , מה הילד מרגי שׁ ? הקיפ וּ את הציוּר המתאים . האם גם אתם התבּלבּלתם פּעם וזה היה מצחיק ? ספּר וּ . מקורות וזכויות אנו מודים לאנשים ולמוסדות אשר נתנו לנו את רשותם להשתמש בשירים ובסיפורים . שירים וסיפורים עמ ' : 18 לאה גולדברג , " פזמון ליקינתון " , מה עושות האיילות , © . 1957 כל הזכויות שמורות לספרית פועלים , בני ברק . עמ ' : 42 נירה הראל , " הפסקת חשמל " , כשאסנת ואני , , 1973 הוצאת מסדה . © כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו " ם . עמ ' : 64 מרים ילן - שטקליס , " דני גיבור " , פרח נתתי לנורית , , 2005 הוצאת כנרת , זמורה ביתן דביר . © כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו " ם . עמ ' : 78 ע ' הלל , " יוסי , ילד שלי מוצלח " , יוסי , ילד שלי מוצלח , , 1978 הוצאת מסדה . © כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו " ם . עמ ' : 86 ע ' הלל , " יואש " , הספר הגדול של ע ' הלל , , 1992 הוצאת עם עובד והקיבוץ המאוחד . © כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו " ם . עמ ' : 92 על פי : נטע סילוני , " דברים שכיף לעשות עם סבא וסבתא " , עיניים , ג...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית