מ ָה נ ִ שׁ ְ מ ַע ה ַיו ֺם ? / ע ' הלל שׁמ שׁ בּמרוֹם זוֹרחת , אמא את יוֹסי בּנה שׁוֹלחת : - ל ךְ הבא בּק בּ וּק חלב , ל ךְ ישׁר ואל תשׁכּח , יוֹסי , ילד שׁלי מצלח . יוֹסי בּשׂדרה פּוֹסע וּפתאוֹם אוֹרוֹת עיניו , אץ הוּא רץ הוּא לפניו : גוּר כּלבים מסכּן צוֹלע - הוּא חוֹבק בּשׁתי ידיו . א ִמ ָא מ ְח ַ כּ ָ ה בּ ַבּ ַ י ִת - איפה יוֹסי ? אין חלב ! א ךְ הנה הילד בּא עם ... - מה זה ? - חמד שׁל כּלבלב מתנה הבאתי ל ךְ . - אוֹי לי , ילד שׁלי מצלח . שׁמ שׁ בּמרוֹם זוֹרחת , אמא את יוֹסי בּנה שׁוֹלחת : - ל ךְ הבא נא לי כּכּר לחם חם , א ךְ אל תשׁכּח , יוֹסי , ילד שׁלי מצלח . ה ַ שׂ ְ ד ֵר ָה ל וֹ מ ְצ ַי ֶצ ֶת . פּ ֶ תע שׁוּב קוֹפצוֹת עיניו , רוֹעשׁוֹת , נוֹגנוֹת אזניו : מפּוּחית קטנה נוֹצצת הוּא אוֹסף אל שׂפתוֹתיו . א ִמ ָא מ ְח ַ כּ ָ ה בּ ַבּ ַ י ִת . מה ליוֹסי ? לחם אין , א ךְ הנה הילד בּא עם ... - מה זה ? ( יוֹסי מנגן ) מנגינה הבאתי ל ךְ ! - אוֹי לי , ילד שׁלי מצלח . שׁמ שׁ בּמרוֹם זוֹרחת , אמא את יוֹסי בּנה שׁוֹלחת : - לפחוֹת הבא זיתים , זה הכּל , א ךְ אל תשׁכּח , יוֹסי , ילד שׁלי מצלח . הש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית