מ ָה נ ִ שׁ ְ מ ַע ה ַיו ֺם ? / מ ִר ְי ָם י ָל ָן - שׁ ְ ט ֶק ֶל ִיס אמא אמרה לי : דני , ילדי הוּא ג בּ וֹר ונבוֹן . ילדי לֹא יבכּה אף פּ ַ עם כּפתי קטן . אינני בּ וֹכה . אף פּ ַ עם . אינני תינוֹק - בּכין . זה רק הדמעוֹת ... הדמעוֹת ... הן בּ וֹכוֹת בּעצמן . פּ ֶ רח נתתי לנוּרית - ק ָט ָן ו ְי ָפ ֶה , ו ְכ ָח ֹל . תפּוּח נתתי לנוּרית - נ ָת ַת ִי ה ַ כּ ֹ ל . נוּרית אכלה התפּוּח . ה פּ ֶ רח זרקה בּחצר . הלכה לשׂחק עם ילד - עם ילד אחר . אינני בּ וֹכה אף פּ ַ עם . ג בּ וֹר אני , לֹא בּכין ! א ךְ למה זה , אמא , למה בּ וֹכוֹת הדמעוֹת בּעצמן ? מ ִת וֹךְ ה ַס ֵפ ֶר פּרח נתתי ל ְנוּרית , הוצאת כנרת , זמורה - ביתן , דביר 2005  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית