כּתב וּ כּמ וֹ בּדגמה . בּג ָד ִים ד ִי ד ִי בּג ָד ִים ח ֲב ִיל ָה ב ִי בּ ַ י ִת י ִ מה שׁוֹמעים בּמלה ? כּתב וּ די , י א וֹ בי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית