מה בּתר ְמיל ? כּתב וּ י שׁ א וֹ אין לפי הציוּר . בּ ַ ת ַרמ ִיל שׁ ֶ ל א ַי ָל ָה ח ָל ִיל . בּ ַ ת ַרמ ִיל שׁ ֶ ל א ַי ָל ָה ל ַחמ ָנ ִי ָה . בּ ַ ת ַרמ ִיל שׁ ֶ ל א ַי ָל ָה מ ַמת ַק ִים . בּ ַ ת ַרמ ִיל שׁ ֶ ל שׁ ַ ח ַר בּ ָ נ ָנ ָה . בּ ַ ת ַרמ ִיל שׁ ֶ ל שׁ ַ ח ַר נ ַקנ ִיק ִי ָה . בּ ַ ת ַרמ ִיל שׁ ֶ ל שׁ ַ ח ַר מ ַמת ַק ִים . י שׁ מלה כּזאת בּעברית ? כּ ִ תב וּ י שׁ א וֹ אין . י ֵ שׁ ת ַלמ ִיד , ת ַרמ ִיל , ד ַחל ִיל , ת ַלמ ִיד ָה . ת ַרמ ִיל ָה . ד ַחל ִיל ָה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית