כּ ִ תב וּ כּמ וֹ בּ ַ ד ֻגמ ָה . א ִמ ָא א ִ א ִ א ִמ ָא שׁ ִ מ שׁ ִ י ָה שׁ ִ ק ִיר ק ִי ת ַנ ִין נ ִי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית