בּמה מתחילה כּל מלה ? גזר וּ והדבּיק וּ כּל ציוּר בּמקוֹם המתאים . מה שׁוֹמעים בּמלה ? הקיפ וּ . ש ָׁ • ש ׁ ח • ח ָ נ ָ • נ  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית