ח ֲ ז ָר ָה 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ח ֲ ז ָר ָה 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א ִי , א ִ , שׁ ִ י , שׁ ִ , ק ִי , ק ִ , נ ִי , נ ִ , ל ִי , ל ִ , מ ִי , מ ִ 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פּ ִ ז ְמוֹן ל ַי ָק ִינ ְתוֹן ( שׁ ִ יר ) 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה ַמ ִל ִיוֹת י ֵ שׁ , א ֵין 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פּ ִ י , פּ ִ , פּ ָ , פּ ַ , פּ ְ 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מ ִ שׁ ְפּ ָ ח ָה שׁ ֶ ל פּ ִ יל ִים ( מ ֵיד ָע ) 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה ִי , ה ִ , ה ָ , ה ַ , ה ֲ 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית