א אבל ז ' ( אין רבים ) אבן נ ' - אבנים ר' אגדה נ' אג וֹ רה ( אג ' ) נ' א ֱווילי ש "ת א וֹ מץ ז ' ( אין רבים ) א וֹ ר ךְ ז' אח וֹ רי ש "ת  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית