| אהרון אלמוג היה לי מ וֹ רה שׁ היה נכנס בּ ס וּ פה ל כּתּ ה וא וֹ מר : לרשם מהר מה לּ ר שׁ ם , היינ וּ שׁוֹ אלים לֹ א ח שׁוּ ב , לר שׁ ם וכ ךְ ר שׁ מנ וּ כּ ל ה שּׁ נה וכ ךְ אני ר וֹשׁ ם עד ה יּוֹ ם מתוך : רחוב הרצל , 1987 . 1 מה עשו הילדים בכיתה ? . 2 א . מה לדעתכם טוב בדרך של המורה ? ב . מה לדעתכם לא טוב בדרך של המורה ? . 3 האם לדעתכם האיש בשיר למד מהמורה שלו ? איך אתם יודעים ? עברו לעבודה עצמית : קריאת השיר " מתי אני אס פּ יק ? "  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית