. 1 ת וֹ ם ויעל מדברים על השאלה איפה יותר טוב ללמוד : בבית או בבית הספר . תום חושב שכדאי ללמוד בבית . יעל לא מסכימה איתו . המחיזו את השיחה . . 2 השלימו את המשפטים בעזרת הפועל המתאים מהמחסן : נלחצ וּ | יילמד וּ | נפגשים | נחקק וּ . א . במאתיים השנים האחרונות חוקים שדואגים לילדים . ב . התלמידים מכמות שיעורי הבית והבחינות . ג . לפני שילד מתחיל ללמוד בבית , הוא וההורים שלו עם נציג של משרד החינוך . ד . בחינוך ביתי יש אפשרות לבחירה רחבה של מקצועות הלימוד ש . . 3 לפניכם מערכת שע וֹ ת . איך הייתם משנים אותה אם אתם הייתם לומדים בחינוך ביתי ? עברו לעבודה עצמית : האזנה לשיחה " איך זה ללמוד בבית ? "  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית