| תרגיל לפניכם ארבעה מצבים בלמידת שפה זרה . מה לדעתכם כדאי לתלמידים לעשות בכל אחד מהמצבים ? סמנו את הדרך הטובה ביותר לדעתכם . . 1 נ וֹ יה צריכה ללמוד מילים חדשות בספרדית . מה כדאי לה לעשות ? כדאי לה לכתוב משפט עם כל מילה חדשה שהיא לומדת . כדאי לה לעשות הרבה תרגילים עם המילים החדשות . כדאי לה לכתוב את המילים החדשות במחברת שוב ושוב . כדאי לה לומר את המילה החדשה ואת התרגום שלה בקול שוב ושוב . . 2 טל צריך ללמוד את הכללים של שם התואר בעברית . מה כדאי לו לעשות ? כדאי לו לזכור דוגמאות לכל אחד מהכללים . כדאי לו ללמוד את הכללים החדשים בעל - פה . כדאי לו להשו וֹ ת את הכללים לשפה שלו ולבדוק מה דומה ומה שונה . כדאי לו לעשות הרבה תרגילים עד שהוא יצליח להשתמש נכון בכללים החדשים . . 3 מאי ומעיין לומדות יוונית . הן רוצות לדעת לדבר בשפה החדשה . מה כדאי להן לעשות ? כדאי להן ללמוד משפטים שלמים בעל - פה . כדאי להן לדבר בכל הזדמנות שיש להן : בכיתה , ברשת ובכל מקום . כדאי להן לנסות לא לחשוב על הדקדוק , וגם אם הן טועות , להמשיך לדבר . כדאי להן לחפש ברשת שירים או סרטונים בשפה החדשה ולחזור על משפטים שלמדו שם ....  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית