משתמשים במבנה " כדאי + ל - ... + שם פועל " כשרוצים להמליץ למישהו מה כדאי לו לע שׂ ות . דוגמאות : בערב שלפני הבחינה כדאי לתלמידים לנוח . לא כדאי להם ללמוד כל הלילה . לחגי כדאי לתכנן מה ללמוד בכל יום . לא כדאי לו ללמוד את כל החומר ביום אחד . דני , כדאי ל ךָ לקרוא את הסיפורים בּ ק וֹ ל , ול ךְ , סיגל , כדאי לקרוא את הסיפורים בשקט .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית