| תרגיל . 1 שני מורים ענו על שאלון למורים . בשאלון שאלו אותם איך הם מלמדים , ומה הם רוצים שהתלמידים יעשו בכיתה ובבית . לפניכם התשובות של כל אחד מהמורים . אמרו מה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות בשיעורים של כל מורה . א . כותבים בשיעור מורה א : התלמידים כותבים כל מה שאומרים בשיעור . אני לא כותב שום דבר על הלוח . מורה ב : בסוף השיעור אנחנו מס כּ מים את מה שלמדנו . אני כותב את הסי כּוּ ם על הלוח , והתלמידים מצלמים את הלוח . בכיתה של מורה א׳ צריך לכתוב כל מה שאומרים בשיעור . בכיתה של מורה ב׳ לא צריך לכתוב כל מה שאומרים בשיעור . צריך רק לצלם את הלוח . ב . הצגת עבודות בכיתה מורה א : כל תלמיד כותב עבודה גדולה אחת בשנה על נושא שמעניין אותו ואז מציג אותה בכיתה . הוא עובד לבד : הוא בוחר את הנושא , הוא חוקר את הנושא והוא מכין את כל הח וֹ מרים . מורה ב : יש כמה עבודות קטנות בשנה . התלמידים עובדים בקבוצות וחוקרים יחד נושאים שמעניינים אותם , ובכל יום קבוצת תלמידים אחרת מציגה את העבודה שלה בכיתה . ג . שיעורי בית מורה א : יש שיעורי בית פעם בשבוע . מורה ב : יש שיעורי בית בכל יום . ד . בחינות מורה א : יש בח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית