משתמשים במבנה " צריך + שם פועל " כשרוצים לומר בּ א וֹ פן כּ ללי מה חייבים לע שׂ ות . במבנה הזה המילה ״צריך״ לא משתנה . צריך + שם פועל דוגמאות : צריך לסדר את החדר . צריך לאכול ולשתות כדי לחיות . לא צריך לכתוב כל מילה בשיעור .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית