מילים : יהונתן גפן לחן : יוני רכטר צרי ךְ לק וּ ם מה מּטּ ה , צרי ךְ לגמר את החביתה . צרי ךְ לצחצח ש נּ ים . צרי ךְ להס תּפּ ר , צרי ךְ לה זּ הר , צרי ךְ לנ וּ ח בּצּ הרים . צרי ךְ להתרחץ , צרי ךְ להתא מּ ץ , צרי ךְ להכין שע וּ רים . צרי ךְ לס דּ ר את החדר , צרי ךְ לעטף את ה סּ פר , צרי ךְ ל שׁ מע בּ ק וֹ ל הה וֹ רים . צרי ךְ ללעס לאט , צרי ךְ להי וֹ ת נחמד , וּ לה גּ יד לאן א תּ ה י וֹ צא . צרי ךְ וצרי ךְ , מרב שׁ הצטרכ תּ י – כּ בר שׁ כח תּ י מה אני ר וֹ צה . מתוך : שירים שיהונתן אוהב במיוחד , 1994  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית