| תרגיל . 1 בהפסקה הם משחקים , כי בהפסקה [ מותר / אסור ] [ להם / לה / לי ] לשחק . . 2 בשיעור הם לא משחקים , כי בשיעור [ מותר / אסור ] [ להם / לה / לי ] לשחק . . 3 בשיעור הזה [ מותר / אסור ] [ להם / לכם / לי ] להשתמש בטלפון הסל וּ לרי , כי המורה ביקש מהם לחפש מידע באינטרנט . . 4 אנחנו משחקים בכדור רק בחצר של בית הספר , כי בתוך בית הספר [ מותר / אסור ] [ לכם / לנו / להם ] לשחק בכדור . . 5 התלמידות לא אוכלות בחדר המורים , כי [ מותר / אסור ] [ להם / לכן / להן ] לאכול בחדר המורים . . 6 [ מותר / אסור ] [ להם / לכם / לי ] להשתמש במילונים בבחינה . אתם צריכים ללמוד את המילים בבית . . 7 את עובדת בספרייה ולכן [ מותר / אסור ] [ לך / לו / לכן ] לשא וֹ ל ספרים בּ חינם . . 8 הוא לומד מהר ולכן [ מותר / אסור ] [ לך / לה / לו ] להתקדם לבד בספר . עברו לפעילויות מתוקשבות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית