מותר / אסור + ל - ... + שם עצם / שם פּ רטי + שם פועל דוגמאות : בתיכון מותר לתלמידים לצאת מחוץ לבית הספר בהפסקה . אסור לתלמידים להיכנס לחדר המורים . מותר / אסור + מילת היחס ל - בנטייה ( לי , לך ... ) + שם פועל דוגמאות : אסור לכם לצאת באמצע השיעור . מותר לך לשחק במחשב עד שעה מאוחרת בחופש ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית