| שיחה . 1 הראל מסיים את הלימודים בחטיבת הביניים ומתחיל ללמוד בתיכון . הוא שואל את ר וֹ אי , האח הגדול שלו , על התיכון . האזינו לשיחה וסמנו את הנושאים שרואי מדבר עליהם . היכרות עם אנשים חדשים יציאה מבית הספר בהפסקה טיולים עם הכיתה בּ חירת מקצ וֹ ע וֹ ת לימ וּ ד גודל בית הספר תלבושת אחידה כּ מ וּ ת שיעורי הבית והמבחנים הראל : רואי , איך בתיכון ? רואי : נחמד מאוד . הראל : מה אתה אוהב שם ? רואי : בתיכון יש הרבה מאוד תלמידים , אז מכירים יותר אנשים ויש יותר חברים . הראל : טוב ... מה עוד ? רואי : עכשיו , בחטיבה * , אסור לכם לצאת מחוץ לבית הספר בהפסקה , אבל בתיכון שאני הולך אליו מותר לנו לצאת . אז בהפסקה אנחנו יוצאים לקי וֹ סק שמחוץ לבית הספר . הראל : איזה כיף לכם ! רואי : אה , ואפשר גם לבחור מגמ וֹ ת . בחטיבה אתה חייב ללמוד את כל מקצועות הלימוד . בתיכון יש מקצועות ח וֹ בה ויש מקצועות בחירה . מתוך מקצועות הבחירה אתה בוחר רק את המקצועות שמעניינים אותך , ואת שאר מקצועות הבחירה אתה מפסיק ללמוד . הראל : גד וֹ ל ! רואי : כן , וגם פחות מק פּ ידים על תלבושת . בחטיבה אסור לכם לבוא בחולצות בלי סמל בית...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית