מה השתנה ? שיחה מותר / אסור + ל - ... + שם פועל קופסה לשונית מותר לנו ואסור להם ? תרגיל מותר / אסור + ל - ... + שם פועל תרגול מתוקשב ה צּ רי ךְ ה זּ ה שיר זמר משפט אימ פּ רס וֹ נלי : צריך + שם פועל קופסה לשונית על שני מורים תרגיל משפט אימפרסונלי : צריך + שם פועל תרגול מתוקשב  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית