לדבר על סוגים שונים של חברים ; להסביר למה אנחנו צריכים חברים ; לדון בדינמיות שמאפיינת מערכות יחסים עם חברים ; לספר על עמותה שמאפשרת לבני נוער להכיר חברים מעם אחר ; לצטט ולהסביר פתגמים חכמים של חז " ל על חבר וּ ת ; להשוות בין דברים ולומר אם הם אותו הדבר או לא אותו הדבר ; להשתמש בצורה שוטפת וטבעית במשפטי שייכות בעתיד ( יהיה ל - ..., תהיה ל - ..., יהיו ל - ... ); להטות פעלים מבניין התפעל בגזרת השלמים בעבר , בהווה , בעתיד ובשם הפועל ( לדוגמה : התנדב , מתנדב , יתנדב , להתנדב ) . Now we can ... talk about different types of friends ; explain why we need friends ; discuss the dynamic nature of friendships ; talk about a non - profit organization that enables teenagers to meet friends from a different nationality ; quote and explain friendship proverbs by the Jewish sages ; compare things and say whether they are the same or not ; use possessive sentences in the future tense fluently and naturally ; ( יהיה ל - ..., תהיה ל - ..., יהיו ל - ... ) ( conjugate verbs from the hitpa ’ el verb pattern...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית