שמות עצם אי כּ ר , אפשרות , הי כּ רות , התנצלות , זהות , חיו ךְ , חצר , טור , טעם , י וֹ מיים , כּ יוון , להקה , לחץ , מסגרת , מפגש , מר פּ סת , מתח , נער , ספר מתח , עמותה , פּ חד , פּ צע , צוות , רשע , שיתוף פּ עולה , תהלי ךְ , תח פּוֹ ש ֹת , תנועת נ וֹ ער , תרגום , תרשים שמות תואר בּוֹ דד , יקר , מבוגר , מעליב , משותף , קדום , רשע פעלים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית