| פסוקים מן התנ "ך ט טובים השנים מן האחד אשר יש להם שכר טוב בעמלם : י כי אם יפלו האחד יקים את חברו ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו ( קהלת ד , 10 - 9 ) . 1 בחרו אחד מהזוגות שלפניכם והסבירו איך הוא קשור לפסוקים : דוד ושא וּ ל בּ אטמן ור וֹבּ ין משה ואהר וֹ ן אחי / אחותי ואני . 2 א . פסוק ט׳ מדבר על " עמל * " , כּ ל וֹ מר על עבודה קשה שמביאה למשהו טוב . מהי לדעתכם העבודה הקשה בחבר וּ ת ? ב . מה הדבר הטוב שמקבלים בזכות העבודה הקשה הזאת ? ג . ס פּ רו על מקרה שבו הרגשתם שהחבר וּ ת היא עבודה קשה . מה עשיתם כדי שהחבר וּ ת תצליח ? האם אתם עדיין חברים ? . 3 ס פּ רו על דוגמה מהחיים שלכם שמתאימה לפסוק י׳ . עמל ז׳ дурт labor , trabajo labor , hard work עברו לעבודה עצמית : קריאת המאמר " פּ תגמים חכמים על חבר וּ ת"  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית