| תרגיל סמנו את הפועל המתאים כדי להשלים את המשפטים . . 1 אני [ מתחתנת | מתעלמת | מתעמלת ] בחדר כושר שלוש פעמים בשבוע . . 2 אה וּ ד [ יתרגש | יתנדב | יתל בּ ש ] גם בשנה הבאה ? כן , הוא חושב שכל אחד צריך לעזור בקהילה . . 3 איך אתם [ מתל בּ שים | מת פּ ללים | מתנהגים ] לשיעור ספורט ? בבגדים נוחים . . 4 איפה ההורים שלך [ התחתנ וּ | התנדב וּ | התרגש וּ ]? באולם גדול ויפה עם רב ועם כל המשפחה . . 5 הדר [ מתרחצת | מת פּ ללת | מתרגשת ] מאוד מסרטים רומנטיים ומהפתעות . . 6 בכל שנה בפורים אנחנו [ מתנהגים | מתח פּ שים | מתחתנים ] והולכים למסיבת תח ּוֹ שוות גדולה . . 7 אני לא רוצה [ להתוו כּ ח | להתרחק | להתק בּ ל ] איתכם . שכל אחד יחשוב מה שהוא רוצה . . 8 ביום הראשון של הלימודים אני [ אתיישב | אתנדב | אתרחק ] בשורה הראשונה , הכי קרוב ללוח . . 9 בכל ערב החברות שלי ואני [ מתנדב וֹ ת | מתח פּ ש וֹ ת | מת כּ תב וֹ ת ] בוואטסא פּ . עברו לפעילויות מתוקשבות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית