| מילים ולחן : אהוד בנאי שעת לילה מא וּ חרת כּוּ לם מזמן הלכ וּ ליש וֹ ן רק שא וּ ל ער , ק וֹ דר מרים לדוד טלפ וֹ ן א וּ לי תק פּוֹ ץ אליי , יא דוד נפשי אגם שח וֹ ר תביא אית ךָ את הגיטרה כּ י בּ אצ בּ ע וֹ תי ךָ א וֹ ר דוד בּ א מייד רג וּ ע , מתיישב וּ מכוון את המלאכה היטב י וֹ דע ע וֹ צם עיניים , מנגן ע שׂ ר אצ בּ ע וֹ ת לדוד קצה כּ ל אצ בּ ע – קרן א וֹ ר כּ שה וּ א פּוֹ רט על המיתר הזמן ז וֹ רם ל וֹ לאח וֹ ר שא וּ ל מ בּ פנים קר וּ ע קרב וֹ ת בּ ת וֹ ך בּ טנ וֹ א וֹ הב - שׂוֹ נא , וּ מקנא מכ וּ ר לחבר וֹ דבר מה אפל נ וֹ פל השד ח וֹ זר להשת וֹ לל ס כּ ין נזרקת בּ אוויר פּ תא וֹ ם יש בּ ין השניים קיר דוד מתחמק משא וּ ל אבל שא וּ ל לֹ א מוותר דוד ש וֹ כח וס וֹ לח כּ ששא וּ ל מתקשר בּוֹ א ש וּ ב לנגן לי , דוד קח א וֹ תי ל כּוֹ כבים בּוֹ א ש וּ ב לנגן הלילה שיר געג וּ עים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית