| תרגיל בחרו את הפעלים הנכונים להשלמת המשפטים . בשנה הבאה אני עובר עם המשפחה שלי למקום חדש ואני מאוד מתרגש . [ יהיה | תהיה | יהיו ] לנו בית חדש בשכונה במרכז העיר . [ יהיה | תהיה | יהיו ] לי חדר חדש והוא יהיה רק שלי . לאח שלי גם [ יהיה | תהיה | יהיו ] חדר לבד , ולשתי האחיות שלי [ יהיה | תהיה | יהיו ] חדר יחד . [ יהיה | תהיה | יהיו ] לנו מר פּ סת גדולה ואפשר יהיה לשבת שם עם חברים . לאבא שלי [ יהיה | תהיה | יהיו ] עבודה חדשה , אבל אימא שלי תמשיך לעבוד באותו מקום שבו היא עובדת עכשיו ולכן [ יהיה | תהיה | יהיו ] לה מכונית חדשה . [ יהיה | תהיה | יהיו ] לי כיתה חדשה ! [ יהיה | תהיה | יהיו ] לי מורים חדשים ואפילו אלמד מקצועות חדשים שאף פעם לא למדתי . אני מקווה שמהר מאוד [ יהיה | תהיה | יהיו ] לי חברים חדשים כי להיות לבד במקום חדש זה לא נעים . עברו לפעילויות מתוקשבות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית