כדי לומר משפטי שייכות בעתיד , משתמשים ב : " יהיה ל - ... " , " תהיה ל - ... " או " יהיו ל - ... " : שם עצם ביחיד ל - ... יהיה / יהיה ל - ... דוגמה : לילדים לא יהיה פּ חד מהשונה . יהיה להם כיף להיות ביחד . שם עצם ביחידה ל - ... תהיה / תהיה ל - ... דוגמה : לכל ילד תהיה הזדמנות להכיר ילד מתרבות אחרת . תהיה לו אפשרות גם להיפגש איתו פנים אל פנים . שם עצם ברבים או ברבות ל - ... יהיו / יהיו ל - ... דוגמאות : לילדים יהיו מפגשים עם חברים ממקומות חדשים . יהיו להם גם מפגשים וירטואליים וגם מפגשים פנים אל פנים . לילדים יהיו חברויות עם ילדים מתרבויות אחרות . יהיו להם הזדמנויות לשמור על קשר ברשתות החברתיות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית