| כתבה עמ וּ תת – Games for Peace " משחקים לשלום " קמה בשנת . 2014 המטרה של העמותה היא לקרב בין בני נוער שחיים באזורי ק וֹ נפליקט בעזרת משחקי וידא וֹ פּוֹפּוּ לריים . את העמותה הקימ וּ אנשי ההיי - טק א וּ רי משע וֹ ל , הנס שק וּ ר וד וּ די פּ לס . הם מאמינים שצריך להכיר את האחר שחי איתנו , לשנות דע וֹ ת קד וּ מ וֹ ת ולהפסיק לפחד ממי שקצת שונה , כדי שיהיה לכולם עתיד טוב יותר . הנס , אחד האנשים שהקימו את " משחקים לשלום " , עונה על שאלות ומס פּ ר על העמותה : איך משחקי וידאו יכולים לקדם את השלום ? ב פּ לטפ וֹ רמה של " משחקים לשלום " רצינו שתהיה למשתתפים הזדמנות גם לשחק במשחקים שהם אוהבים וגם להכיר את האחר . בחיי היום - יום שלנו אנחנו לא תמיד  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית