ָ ֵ מילים : שלומית כהן - אסיף לחן : מרגלית צנעני כּ ל אחד צרי ךְ ש יּ היה ל וֹ חבר אחד לפח וֹ ת . חבר י וֹ תר מאח , י וֹ תר מאח וֹ ת . חבר כּ ל ה זּ מן , כּ ל ה יּ מים לֹ א חבר לפעמים . חבר שׁמּ קשיב שׁיּוֹ דע לריב . חבר בּ לי ל שׁ קר חבר שׁתּ מיד ח וֹ זר . כּ ל אחד צרי ךְ ש יּ היה ל וֹ חבר . לֹ א רבע חבר , לֹ א חצי חבר שׁ לם , אחד לפח וֹ ת חבר י וֹ תר מאח , י וֹ תר מאח וֹ ת . מתוך : נשיקה בכיס ועוד נשיקה : דברים למי שאוהבים , 2017 מי חבר טוב ומי לא חבר טוב לפי השיר ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית