| תרגיל לפניכם שתי תמונות דומות מאוד . מצאו לפחות 10 הבדלים בין שתי התמונות . אמרו מהם ההבדלים בעזרת מילות הזה וּ ת ובעזרת מילים כמו : צורה | צבע | מקום | כּ יו וּ ן ... עברו לפעילויות מתוקשבות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית