כשאנחנו רוצים לומר שמשהו הוא " אותו דבר " או לא " אותו דבר " כמו משהו אחר , אנחנו משתמשים במבנים האלה : אותו + שם עצם ביחיד דוגמה : הן לא אוהבות את אותו האוכל . אותה + שם עצם ביחידה דוגמה : הן מקשיבות לאותה המוזיקה . אותם + שם עצם ברבים דוגמה : הן קוראות את אותם ספרים . אותן + שם עצם ברבות דוגמה : יש להן אותן חולצות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית