לדון בקשר בין בני האדם לבעלי החיים ; לכתוב הוראות לטיפול בחיית המחמד שלנו ; לקרוא מאמרים מדעיים קצרים על יחסים חברתיים אצל בעלי חיים שונים ולהשוות בין דרכי התקשורת של בעלי חיים שונים ; לכתוב מאמר על הדרכים המיוחדות שבהן חיה מתקשרת עם חיות אחרות מאותה קבוצה ; להשתמש בצורה שוטפת וטבעית במשפטי שייכות בעבר ( היה ל - ..., הייתה ל - ..., היו ל - ... ); להטות פעלים מבניין הפעיל בגזרת השלמים בעבר , בהווה , בעתיד ובשם הפועל ( לדוגמה : הרגיש , מרגיש , ירגיש , להרגיש ) . Now we can ... talk about how humans relate to animals ; write instructions for taking care of our pets ; read short scientific articles about social relationships of different animals and compare the ways they communicate ; write an article about the unique ways an animal communicates with other animals from the same group ; use possesive sentences in the past tense fluently and naturally ; ( היה ל - ..., הייתה ל - ..., היו ל - ... ) ( conjugate verbs from the hif ’ il verb pattern ( shlemim root type in the past , present , fut...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית