כאשר רוצים לומר שמשהו שייך או לא שייך למישהו בהווה , משתמשים במשפטים כמו : למלך יש גן נהדר . אין להם פרחים אמיתיים . כדי לומר את המשפטים האלה בעבר , משתמשים ב : ״היה ל - ... ״ , ״הייתה ל - ... ״ או ״היו ל - ... ״ : שם עצם ביחיד ל - ... היה / היה ל - ... דוגמה : למלך היה גן נהדר . היה לו גן גדול ויפה . שם עצם ביחידה ל - ... הייתה / הייתה ל - ... דוגמה : לרופאים הייתה תרופה לכל דבר . הייתה להם תרופה גם לעקיצות של דבורים . שם עצם ברבים או ברבות ל - ... היו / היו ל - ... דוגמאות : לילדים היו פרחים מלאכותיים . לא היו להם פרחים אמיתיים . לרופאים היו תרופות לכל דבר . היו להם תרופות גם לעקיצות של דבורים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית