| פסוקים מן התנ "ך ויתן א - להים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורחב לב כחול אשר על שפת הים . ( מלכים א ה , 9 ) וידבר על העצים מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יצא בקיר וידבר על הבהמה ועל העוף ועל הרמש ועל הדגים . ( מלכים א ה , 13 ) . 1 מה יודעים על שלמה המלך לפי הפסוקים ? . 2 קראו את האגדה בעמוד , 111 ואמרו איזו תכ וּ נה או תכונות של שלמה המלך המוזכרות בפסוקים , מופיעות גם באגדה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית