| נורית זרחי היה לי כּ לב , קרא וּ ל וֹ בּ ילי , בּ ילי ש לּ י הא וֹ בד – כּ פ תּוֹ ר לבנ בּ ן , ועינים של ילד , היה לי ידיד אמת . בּ ילי ש לּ י לֹ א היה סתם כּ לב , ה כּ ל ל וֹ הייתי א וֹ מר , דּוּ מם הס תּכּ ל בּ י מ בּ לי לד בּ ר , היה לי פּשׁוּ ט חבר . א מּ א אמרה : " כּ לב זה כּ לב , ואל תּ קח ל לּ ב" א מּ א אמרה : " י שׁ הר בּ ה כּ א לּ ה , על שׁ ט וּ ת ש כּ ז וֹ לי בּ ב ? " שׁ תק תּ י , א מּ א כּ לל לֹ א הבינה , בּ ילי ש לּ י הא וֹ בד , בּ ילי חמ וּ ד לֹ א היה סתם כּ לב , היה לי ידיד אמת . מתוך : אני אוהב לשרוק ברחוב , 1969 . 1 א . סמנו את המילה " היה " בכל מקום שהיא מופיעה בשיר . ב . מדוע לדעתכם הילד חוזר על המילה הזאת כמה פעמים ? . 2 מה אפשר להבין על הקשר שהיה בין הילד לכלב ? אילו מילים בשיר עוזרות להבין את הקשר הזה ? . 3 א . סמנו את שם הכלב בכל מקום שהוא מופיע בשיר , ואמרו : מי קורא לכלב בשם שלו ? ב . מי האדם הנוסף בשיר ? איך האדם הזה קורא לכלב ? מה אפשר להבין מכך על הקשר של האדם הזה לכלב ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית