חבר וּ ת עם חיות שיחות בּ ילי שיר ספר על שלמה המלך פסוקים מן התנ "ך שלמה המלך והדב וֹ רה אגדה משפטי שייכ וּ ת בעבר קופסה לשונית הכלבה ז בּ רה תרגיל  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית