לספר על דרכים שונות לתיעוד ההיסטוריה ; לדון בחשיבות של תיעוד ההיסטוריה והעיסוק בארכיאולוגיה ; לספר על ממצאים שהתגלו במהלך חפירות ארכיאולוגיות ולשוחח על מהימנותם ; לשוחח על הדברים מההווה שאנחנו מעוניינים לשמר לעתיד ; להשתמש בצורה שוטפת וטבעית במשפטי קיום בעבר ( היה , הייתה , היו ); להשתמש בצורה שוטפת וטבעית במשפטי קיום בעתיד ( יהיה , תהיה , יהיו ); להשתמש בצורה שוטפת וטבעית במשפטים מורכבים שכוללים משפטי קיום בעתיד ( לדוגמה : אני רוצה שיהיה שלום ) . Now we can ... talk about different ways to document history ; discuss the importance of documenting history and engaging in archeology ; talk about discoveries that were made during archeological excavations and discuss their ytdibilicre ; discuss things from the present that we would like to preserve for the future ; ( היה , הייתה , היו ) use existence sentences in the past tense fluently and naturally ; ( יהיה , תהיה , יהיו ) use existence sentences in the future tense fluently and naturally ; use complex sentences that include existence s...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית