שמות עצם ארכיא וֹ ל וֹ גיה , בּ דיחה , גבורה , גבר , גרמני , גרמניה , ה וֹ לנד , הזדמנות , הצלחה , הצעה , זי כּ ר וֹ ן , זרע , חברות , חזאי , חפירה , חפץ , טעות , ידע , יוונית , י וֹ מן , ילדות , ילקוט , ים המלח , כּ ד , כּ מוסה , מזל , מחנה , מחסן , ממחטה , מסע , מסרק , מפתח , סופה , ספר לימוד , סרט וֹ ן , עדות , ענן , פּוֹ לין , פּ רט , פּ רשה , צעצוע , קרט וֹ ן , קשת , רעידת אדמה , ת וֹ רה , תחזית , תיבה , תקווה שמות תואר א ֱווילי , אמצעי , ארכיא וֹ ל וֹ גי , גרמני , הרוס , יבש , כּוֹ אב , מסודר , נחוץ , עטוף , עלי וֹ ן , צפ וֹ ני , קיים , תחת וֹ ן פעלים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית