| שיחת יום - יום אפרת : היי , אל וֹ ן . אתה יוצא השנה למסע לפולין ? אלון : אני לא בטוח . אני חושב שלא . אפרת : למה לא ? אלון : אני לא יודע . אני מרגיש שאני עדיין לא מוכן . אני מרגיש שזה מוקדם מדי בשביל בני נוער בגיל שלנו לנסוע למקום כמו אושוויץ . זה לא קל להיות במקום כזה . אפרת : אני מסכימה שזה לא קל . אבל אתה לא חושב שזה חשוב ? תמיד אנחנו אומרים שצריך " לזכור ולא לשכוח " . אלון : את צ וֹ דקת , אבל אני בטוח שיהיו לי עוד הזדמנ וּ י וֹ ת לנסוע בעתיד . בּ ינתיים אני יכול לקרוא וללמוד עוד על הש וֹ אה , ואז , כשארגיש מוכן , אני אטוס לפולין כשאני יודע הרבה יותר על הנושא .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית